Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet vnitřních sil na šachtu (dimenzování)

Program umožňuje výpočet vnitřních sil na konstrukci ve svislém směru a vodorovném směru na základě stanoveného zatížení, které působí na šachtu.

Výpočet vnitřních sil ve svislém směru

Schéma konstrukce je patrné z obrázku. Převázky jsou modelovány jako podpory, vlastní výpočet je proveden na 1 m šířky konstrukce. Konstrukce bez převázek resp. s jednou převázkou nelze ve svislém směru počítat.

Výpočet ve svislém směru

Výpočet vnitřních sil ve vodorovném směru (polygonální metoda)

Při výpočtu vnitřních sil ve vodorovném směru se v programu používá polygonální metoda, při níž je tvar konstrukce zaveden do výpočtu střednicí a horizontální řez konstrukcí šachty (kruh) je rozdělen na jednotlivé pruty polygonu. Podepření prutů je modelováno pomocí nelineárně pružných liniových podpor, které působí pouze v tlaku. Tuhosti pružin jsou určeny zadaným modulem reakce podloží.

Na obrázku je vidět princip výpočtu - pokud se konstrukce deformuje směrem do středu, se zadanými pružinami se nepočítá.

Výpočet ve vodorovném směru

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.