0

GEO5 software

Plošné zakládání

Patky a základové pasy

Nejběžnějším typem plošného základu je základová patka. Její různé typy lze řešit v programu Patka nebo Patka CPT.

Program Patka využívá ke stanovení únosnosti základové půdy pevnostní M-C charakteristiky (ϕ, c), zatímco program Patka CPT stanovuje únosnost přímo na základě provedených polních zkoušek.

Oba programy umí spočítat i sednutí, posoudit vyztužení ŽB základu a také řešit základové pasy, které jsou průběžně zatížené (např. pod stěnami).

GEO5 Solutions - Posouzení a výpočet základových pásů a patek.

Desky

Pro výpočet základových desek je určen program Deska. Ten umožňuje stanovit deformace, vnitřní síly a vyztužení obecně zadané desky metodou konečných prvků. Deska může být libovolně podepřena – např. pilotami nebo pružným podložím. Program lze využít i pro výpočet desek stropních.

GEO5 Solutions - Posouzení a výpočet základových desek.

Základové pasy

V případě základových pasů, které jsou nerovnoměrně zatížené (např. sloupy) doporučujeme použít program Nosník, který umožňuje stanovit vnitřní síly v nosníku uloženém na pružném podloží.

GEO5 Solutions - Posouzení základového pasu - nosník na pružném podloží

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.