Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Plošné zakládání

GEO5 obsahuje programy pro výpočet obdélníkových a kruhových patek, základových pasů i základových desek obecného tvaru. Programy umožňují posoudit nejen únosnost a sedání, ale i vyztužení železobetonové konstrukce.

Programy na výpočet plošného zakládání

Pro výpočet únosnosti základových patek a základových pasů je určen program GEO5 Patky. Umožňuje výpočet únosnosti základu na odvodněných i neodvodněných zeminách i na skalním podloží. Program počítá i sednutí
a natočení základu, umožňuje navrhnout výztuž do základu.

GEO5 Základové patky     

Pro výpočet základových desek na podloží je určen program GEO5 Deska. Umožňuje výpočet obecných základových a stropních desek. Program má zabudován Winkler–Pasternakův model podloží s možností dopočtu konstant C1, C2 z přetvárných charakteristik zemin – piloty pod deskou lze modelovat pomocí pružin.

Vnitřní síly a deformace základového pasu lze rychle spočítat programem GEO5 Nosník. Program umožňuje automatický výpočet konstant C1, C2 z přetvárných charakteristik zemin obecně vrstevnatého prostředí (osazení nosníku na terén).

Některé úlohy (např. kruhová sila) lze také řešit metodou konečných prvků programem GEO5 MKP s využitím osové symetrie.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.