Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Plošné zakládání

GEO5 obsahuje programy pro výpočet obdélníkových a kruhových patek, základových pasů i základových desek obecného tvaru. Programy umožňují posoudit nejen únosnost a sedání, ale i vyztužení železobetonové konstrukce.

Programy na výpočet plošného zakládání

Pro výpočet únosnosti základových patek a základových pasů je určen program GEO5 Patky. Umožňuje výpočet únosnosti základu na odvodněných i neodvodněných zeminách i na skalním podloží. Program počítá i sednutí
a natočení základu, umožňuje navrhnout výztuž do základu.

Pro výpočet základových desek na podloží je určen program GEO5 Deska. Umožňuje výpočet obecných základových a stropních desek. Program má zabudován Winkler–Pasternakův model podloží s možností dopočtu konstant C1, C2 z přetvárných charakteristik zemin – piloty pod deskou lze modelovat pomocí pružin.

Vnitřní síly a deformace základového pasu lze rychle spočítat programem GEO5 Nosník. Program umožňuje automatický výpočet konstant C1, C2 z přetvárných charakteristik zemin obecně vrstevnatého prostředí (osazení nosníku na terén).

Některé úlohy (např. kruhová sila) lze také řešit metodou konečných prvků programem GEO5 MKP s využitím osové symetrie.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.