0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Popisky

V programech GEO5 lze jednoduchým způsobem ovládat zobrazení kresby na desktopu. Ne vždy, jsou tyto možnosti programu dostatečně vyhovující (styl zobrazení, kóty, doplňující objekty, popis objektů....). V takovém případě programy GEO5 uživateli umožňují použít nástroj "Popisky":

  • doplnit kresbu pomocí uživatelských objektů (komponent)
  • editovat vytvořené objekty a používat nástroje pro jejich editaci
  • vkládat objekty do vrstev

Režim "Popisky" se zapíná pomocí tlačítka na nástrojové liště "Ovládání kresby". V režimu "Popisky" rám obsahuje:

  • Tabulku se seznamem vrstev (1)
  • Tlačítka pro vkládání jednotlivých objektů (2)
  • Tabulku se seznamem vložených objektů (3)
  • Tlačítka pro použití "Nástrojů" (4)
  • Editovatelné vlastnosti jednotlivých objektů (5)

Rám "Popisky"

Na následujících obrázcích je uveden jednoduchý příklad zobrazení pažící konstrukce před a po úpravě uživatelem pomocí nástroje "Popisky":

Zobrazení bez využití funkce "Popisky"

Zobrazení s využitím funkce "Popisky"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.