0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nástroje

Nástroje umožňují rychlou a jednoduchou editaci objektů. Většinou se jedná o často prováděné editační kroky: (původní objekt je označen tučně)

Kopírovat násobně

 • zadáme referenční bod (na obrázku označen červeně)
 • zadáme vkládací bod (opakovaně podle potřeby počtu kopií objektu
 • ukončíme zadávání (pravé tlačítko myši nebo ESC)

Vícenásobné kopírování objektů

Posunout

 • zadáme počáteční bod posunutí (na obrázku označen červeně)
 • zadáme koncový bod posunutí
 • Typ: objekt lze také posunout uchopením levým tlačítkem myši

Posun objektu

Zrcadlit

 • zadáme počáteční bod osy zrcadlení (na obrázku označen červeně)
 • zadáme koncový bod osy zrcadlení

Zrcadlení objektu

Otočit

 • zadáme střed otáčení (na obrázku označen červeně)
 • zadáme úhel natočení

Otočení objektu

Kopie objektu

 • pokud je volba zaškrtnuta, původní objekt zůstane na původním místě a vznikne jeho kopie (při posunutí, zrcadlení nebo otočení objektu)

Zrcadlení objektu s kopií

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.