Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nástroje

Nástroje umožňují rychlou a jednoduchou editaci objektů. Většinou se jedná o často prováděné editační kroky: (původní objekt je označen tučně)

Kopírovat násobně

 • zadáme referenční bod (na obrázku označen červeně)
 • zadáme vkládací bod (opakovaně podle potřeby počtu kopií objektu
 • ukončíme zadávání (pravé tlačítko myši nebo ESC)

Vícenásobné kopírování objektů

Posunout

 • zadáme počáteční bod posunutí (na obrázku označen červeně)
 • zadáme koncový bod posunutí
 • Typ: objekt lze také posunout uchopením levým tlačítkem myši

Posun objektu

Zrcadlit

 • zadáme počáteční bod osy zrcadlení (na obrázku označen červeně)
 • zadáme koncový bod osy zrcadlení

Zrcadlení objektu

Otočit

 • zadáme střed otáčení (na obrázku označen červeně)
 • zadáme úhel natočení

Otočení objektu

Kopie objektu

 • pokud je volba zaškrtnuta, původní objekt zůstane na původním místě a vznikne jeho kopie (při posunutí, zrcadlení nebo otočení objektu)

Zrcadlení objektu s kopií

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.