Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zadání nedefinované vrstvy

  • VOLBA "NENÍ URČENO "- v daném vrtu umístění rozhraní neznáme. Při generaci rozhraní mezi vrstvami se žádný bod do rozhraní v místě sondy nepřidá. Toho lze využít nejen při generaci čoček nebo zlomů, ale například máme-li danou zkouškou příliš mělkou a chceme v daném místě modelovat jen ty vrstvy, jejichž umístění známe. Umístění spodních vrstev je pak určeno okolními hlubšími sondami.

Sonda ve středu modelu na obrázku má první dvě rozhraní zadané jako nedefinované. Sonda je díky zadání těchto vrstev kompatibilní, ale daná rozhraní nejsou sondou nijak ovlivněna.

Podobu horních rozhraní můžeme ovlivnit zadáním hloubky rozhraní.

Model s nedefinovaným umístěním vrstev nad střední sondou

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.