0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zadání nedefinované vrstvy

  • VOLBA "NENÍ URČENO "- v daném vrtu umístění rozhraní neznáme. Při generaci rozhraní mezi vrstvami se žádný bod do rozhraní v místě sondy nepřidá. Toho lze využít nejen při generaci čoček nebo zlomů, ale například máme-li danou zkouškou příliš mělkou a chceme v daném místě modelovat jen ty vrstvy, jejichž umístění známe. Umístění spodních vrstev je pak určeno okolními hlubšími sondami.

Sonda ve středu modelu na obrázku má první dvě rozhraní zadané jako nedefinované. Sonda je díky zadání těchto vrstev kompatibilní, ale daná rozhraní nejsou sondou nijak ovlivněna.

Podobu horních rozhraní můžeme ovlivnit zadáním hloubky rozhraní.

Model s nedefinovaným umístěním vrstev nad střední sondou

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.