0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nastavení

Rám "Nastavení" je určen k zadání základních "Nastavení" programu. Zadávají se zde normy a teorie výpočtu, způsob prokázání bezpečnosti konstrukce i jednotlivé součinitele výpočtu.

Programy jednak obsahují předdefinovaná základní Nastavení pro jednotlivé země, ale také umožňují uživatelům vytvářet vlastní uživatelská Nastavení, která mohou dále používat ve všech programech GEO5.

Tlačítko "Vybrat" slouží k volbě již vytvořeného Nastavení ze "Seznamu nastavení".

Tlačítko "Správce nastavení" otevře dialogové okno "Správce nastavení", ve kterém lze prohlížet a upravovat jednotlivá Nastavení. Také se zde určuje, která Nastavení budou viditelná v Seznamu nastavení. Ve Správci nastavení lze také data exportovat a importovat.

Tlačítko "Přidat do správce" umožňuje vytvořit uživatelské Nastavení, které se následně zařadí do Správce nastavení.

Tlačítko "Upravit" umožňuje rychlou prohlídku a editaci aktuálního Nastavení pro spuštěný program. Pokud se nějaký údaj změní, změní se název Nastavení na "Zadané pro aktuální úlohu". Výpočty se potom provádí s tímto lokálním nastavením. Pokud se rozhodneme, že je toto nastavení vhodné i pro další úlohy, přidáme ho do "Správce nastavení" tlačítkem "Přidat do správce".

Nastavení "Zadané pro aktuální úlohu" se také obvykle vytvoří při importu starších dat.

V rámu se volí Typ konstrukce:

  • standardní zeď - výpočet řezu gravitační stěny vytvořené z prefabrikovaných bloků
  • zeď s výztuhami - výpočet řezu opěrné stěny vytvořené z prefabrikovaných bloků v kombinaci s geovýztuhami
  • konstrukce 3D - režim pro modelování celé zdi

V případě zdi s výztuhami se dále volí "Způsob výpočtu výztuhy" (standardní nebo německý standard EBGEO pro výpočet únosnosti výztuhy na přetržení nebo vytržení). V případe výpočtu podle EBGEO se dále zadává součinitel na přetržení γM a vytržení γS.

Program umožňuje zadat hodnotu minimálního dimenzačního tlaku (zaškrtnutím volby "Uvažovat minimální dimenzační tlak").

Další nastavení parametrů výpočtu se provádí v záložkách "Materiály a normy" a "Výpočet zdí".

Rám "Nastavení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.