Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Soubory

Tlačítka na liště jsou určena pro práci se soubory. Nástrojová lišta obsahuje následující tlačítka:

Nástrojová lišta "Soubor"

Některá tlačítka jsou rozdělena na dvě části a jedním tlačítkem lze ovládat více funkcí (oddělená část vpravo se šipkou).

Použití tlačítka pro více funkcí

Funkce jednotlivých tlačítek jsou následující:

Nový soubor

  • Otevře nový soubor - pokud je otevřena rozpracovaná úloha, program vyzve k uložení dat

Otevřít soubor

  • Otevře uložený soubor - pokud je otevřena rozpracovaná úloha, program vyzve k uložení dat

Otevřít naposledy používané soubory

  • Nabídne seznam naposledny zpracovávaných úloh

Uložit data do souboru

  • Uloží data aktuálně otevřené úlohy - v případě, že úloha není pojmenována, otevře dialogové okno "Uložit jako"

Uložit jako

  • Otevře dialogové okno "Uložit jako" - aktuálně otevřená úloha lze uložit pod jiným jménem

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.