0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet podle DIN1054

Při návrhu podle DIN1054 se postupuje v zásadě podle teorie mezních stavů.

Redukce zatížení:

Síly na proužku jsou ve výpočtu redukovány dílčími součiniteli. V závislosti na sklonu smykové plochy program vyhodnotí, zda tíhová síla daného bloku působí příznivě resp. nepříznivě. Je-li příznivý účinek síly větší než nepříznivý, použije se příznivý koeficient. Podle toho je tíha bloku W přenásobena dílčím součinitelem pro stálé zatížení.

Vliv vody je redukován dílčím součinitelem, který přenásobuje výsledný pórový tlak a síly od volné vody nad terénem.

Určení příznivosti resp. nepříznivosti účinků zatížení

U zadaných přitížení je nejprve vyhodnoceno, zda působí příznivě, nebo nepříznivě a celé přitížení je přenásobeno příslušným dílčím součinitelem.

Redukce materiálu:

Parametry zemin jsou automaticky redukovány příslušnými dílčími součiniteli.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.