Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dimenzování makroprvků

Rám "Dimenzování makroprvků" obsahuje tabulku se seznamem zadaných makroprvků. Editace vlastností výztuže (lze měnit směr výztuže a vzdálenost těžiště horní a dolní výztuže od kraje desky), se provádí v dialogovém okně "Úprava vlastností dimenzování makroprvku".

V případě výpočtu dimenzování program generuje hodnoty následujících veličin. Výpočet je proveden podle normy nastavené v záložce "Materiály a normy".

Editaci lze také provést pomocí myši. Mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště "Dimenzování makroprvků". K dispozici jsou tyto módy:

  • Upravovat

Kliknutím levého tlačítka myši na již existující makroprvek se otevře dialogové okno "Úprava vlastností dimenzování makroprvků" a v něm lze upravit parametry.

  • Vybírat

Kliknutím levým tlačítkem myši na makroprvek se vybrané zatížení zvýrazní. Současně se označí v seznamu v tabulce. Tímto způsobem lze editovat více  makroprvků současně (například sjednotit parametry výztuže).

Zadané dimenzování makroprvků lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Rám "Dimenzování makroprvků"