0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Uživatelský katalog

Programy GEO5 obsahují výrobní katalogy různých produktů, které se nemusí zadávat ručně - jedná se např. o geovýztuhy, kotvy, ocelové profily, štětovnice aj. V případě, že vámi používané produkty v naší databázi nejsou, můžete nám zaslat příslušné katalogy a my je do databází přidáme.

Kromě katalogů výrobců je dále možnost určité produkty načítat přímo z vlastních uživatelských katalogů. Tato možnost je dostupná pro:

Při prvním spuštění katalogu (ještě není vytvořen) otevře program dialogové okno na "Uložit jako". Zadáme jméno katalogu a umístění a tlačítkem "Uložit" ho uložíme (implicitně je nastaveno ukládání do adresáře, kam program ukládá data úlohy).

Program umožňuje založit více uživatelských katalogů. Další katalog lze založit pomocí tlačítka "Nový" - uloží nový katalog pod novým jménem. Tlačítkem "Otevřít" můžeme načíst kterýkoliv uživatelský katalog a tlačítkem "Uložit jako" lze katalog uložit pod jiným jménem.

Aktuálně načtený uživatelský katalog lze exportovat do textového souboru pomocí tlačítka "Export TXT", popř. lze využít i tabulkový import všech zadávaných dat tlačítkem "Import TXT".

Dialogové okno "Uživatelský katalog" obsahuje tabulku se seznamem vlastních produktů. Tlačítko "Přidat" otevírá dialogové okno, ve kterém lze definovat a uložit charakteristiky nového produktu do katalogu. Pomocí tlačítek "Upravit" a "Odstranit" lze seznam v tabulce editovat.

Tlačítko "Převzít" převezme aktuálně zadávaná data z programu a otevře dialogové okno, ve kterém je lze upravit a uložit do katalogu.

Dialogové okno "Uživatelský katalog" (např. vlastní typy výztuh v programu Vyztužené náspy)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.