0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zobrazení bodů

Mračno bodů je tvořeno daty, které byly získány v rámci měření terénu (např. laserovým skenováním lidarem).

Jednotlivé body mohou být zobrazeny pomocí:

  • RGB - odpovídá barevnému vyobrazení bodu - vytváří zobrazení podobné ortofotomapě (ne všechna mračna musí obsahovat informaci o správné barvě jednotlivých bodů)
  • LiDAR intenzity - zobrazuje intenzitu odraženého laserového paprsku (informace je obsažena pouze v datech z laserového skenování)
  • Výšky - zobrazení dle z-souřadnice

Zobrazení intenzity lidaru nebo výšky je možné upravit pomocí nastavení škály barev.

RGB zobrazení

Zobrazení intenzity lidarového měření

Zobrazení výšky

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.