0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přidání obrázku

V jakémkoliv režimu práce programu lze uložit aktuální obrázek. Na svislé ovládací liště "Výstupy" stiskneme tlačítko "Přidat obrázek". Tlačítko otevře dialogové okno "Nový obrázek" a program vloží do okna aktuální pohled z desktopu.

Obrázek vždy přísluší k některému režimu zadávání dat resp. výpočtu. (Aktuální režim je znázorněn vedle názvu obrázku.) Při tisku dokumentu je obrázek automaticky zařazen do stromečku k příslušnému režimu.

Program umožňuje definovat obrázek buď pro konkrétní fázi budování (popřípadě pro aktuální výpočet) - lze ale také nastavit, že obrázek bude zařazen do dokumentu ve všech fázích budování (popřípadě pro všechny výpočty). Tato volba se provede výběrem možnosti "všechny" v rozbalitelném seznamu "Fáze" (popřípadě v seznamu "Výpočet").

Přepínač "Na celou stránku" umožňuje předepsat zobrazení obrázku přesně na velikost stránky dokumentu.

Upozornění: Všechny zadané obrázky se automaticky regenerují při změně dat.

Pomocí rámu "Nastavení obrázku" v dolní části dialogového okna lze upravit kreslení barev a čar (objektů). Nastavení v této části rámu program převezme z nastavení pro vykreslování obrázku na desktopu. Použití funkcí rámu je shodné jako při nastavení kresby na desktopu a je podrobně popsáno v "Nastavení kreslení".

Stisknutím tlačítka "OK"  se obrázek uloží¨ do "Seznamu obrázků" a lze jej kdykoliv znovu otevřít a upravit.

Obrázek lze z tohoto okna vytisknout - stisknutím tlačítka "Tisknout" otevřeme dialogové okno pro tisk a export pohledu. Je-li v obrázku aktivní volba přes všechny fáze (resp. přes všechny výpočty), pak se vytisknou všechny možné kombinace obrázků najednou.

Dialogové okno "Nový obrázek"

Ovládací lišta "Výstupy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.