Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Přidání obrázku

V jakémkoliv režimu práce programu lze uložit aktuální obrázek. Na svislé ovládací liště "Výstupy" stiskneme tlačítko "Přidat obrázek". Tlačítko otevře dialogové okno "Nový obrázek" a program vloží do okna aktuální pohled z desktopu.

Obrázek vždy přísluší k některému režimu zadávání dat resp. výpočtu. (Aktuální režim je znázorněn vedle názvu obrázku.) Při tisku dokumentu je obrázek automaticky zařazen do stromečku k příslušnému režimu.

Program umožňuje definovat obrázek buď pro konkrétní fázi budování (popřípadě pro aktuální výpočet) - lze ale také nastavit, že obrázek bude zařazen do dokumentu ve všech fázích budování (popřípadě pro všechny výpočty). Tato volba se provede výběrem možnosti "všechny" v rozbalitelném seznamu "Fáze" (popřípadě v seznamu "Výpočet").

Přepínač "Na celou stránku" umožňuje předepsat zobrazení obrázku přesně na velikost stránky dokumentu.

Upozornění: Všechny zadané obrázky se automaticky regenerují při změně dat.

Pomocí rámu "Nastavení obrázku" v dolní části dialogového okna lze upravit kreslení barev a čar (objektů). Nastavení v této části rámu program převezme z nastavení pro vykreslování obrázku na desktopu. Použití funkcí rámu je shodné jako při nastavení kresby na desktopu a je podrobně popsáno v "Nastavení kreslení".

Stisknutím tlačítka "OK"  se obrázek uloží¨ do "Seznamu obrázků" a lze jej kdykoliv znovu otevřít a upravit.

Obrázek lze z tohoto okna vytisknout - stisknutím tlačítka "Tisknout" otevřeme dialogové okno pro tisk a export pohledu. Je-li v obrázku aktivní volba přes všechny fáze (resp. přes všechny výpočty), pak se vytisknou všechny možné kombinace obrázků najednou.

Dialogové okno "Nový obrázek"

Ovládací lišta "Výstupy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.