Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Automatický dopočet koeficientu redukce tlaků pod dnem jámy

Při automatickém dopočtu se koeficient redukce tlaků pod dnem jámy k [-] určí následujícím způsobem:

  • pilotová stěna s kruhovými pilotami (a)

k = 0.9 (1.5d + 0.5)/a

(d ≤ 1 m)

k = 0.9 (d + 1)/a

(d > 1 m)

  • pilotová stěna s obdélníkovými pilotami nebo ocelový I-průřez (b)

k = (1.5b + 0.5)/a

(b ≤ 1 m)

k = (b + 1)/a

(b > 1 m)

Poznámka: Pokud je koeficient k > 1, pak platí že k = 1.

kde:

d

-

průměr piloty

b

-

půdorysný rozměr obdélníkové piloty, resp. šířka pásnice I-průřezu

a

-

osová vzdálenost pilot, resp. ocelových zápor

Koeficient redukce tlaků pod dnem jámy k

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.