0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

ČSN 73 1004

Výpočet svislé únosnosti piloty je proveden podle normy ČSN 73 1004 z července 2020, kde jsou také veškeré postupy podrobně popsány.

Výpočet lze provést pro následující technologie:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.