0

FIN EC

Statické výpočty

Související programy

Statické výpočty

Statické programy pro výpočet vnitřních sil a deformací metodou konečných prvků prostorových (Fin 3D) a rovinných (Fin 2D) prutových konstrukcí mají jednoduché uživatelské rozhraní a snadno se ovládají. Kromě základních výpočtů vnitřních sil a deformací je možné pomocí těchto programů řešit i složitější úlohy (lineární stabilita, dynamické výpočty, výpočty dle teorie 2. řádu).

Deska MKP – výpočet stropních desek, která je prodávána v balíku GEO5

Posouzení únosnosti

Vytvořené konstrukce mohou být posouzeny v základních dimenzačních programech, případně může být ověřena jejich požární odolnost. Návaznost výpočetních programů na dimenzační je zcela jednoduchá a přirozená, uživatel při práci může přecházet plynule z jednoho programu do druhého, data jsou vždy automaticky synchronizována.

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy

Bez výpočetních omezení a zdarma.