Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

FIN EC

Statické výpočty (MKP)

FIN EC obsahuje programy na výpočet vnitřních sil pro prutové konstrukce s možností posouzení v dimenzačních programech

Programy na statické výpočty

Statické programy pro výpočet vnitřních sil a deformací metodou konečných prvků prostorových (Fin 3D) a rovinných (Fin 2D) prutových konstrukcí mají jednoduché uživatelské rozhraní a snadno se ovládají. Kromě základních výpočtů vnitřních sil a deformací je možné pomocí těchto programů řešit i složitější úlohy (lineární stabilita, dynamické výpočty, výpočty dle teorie 2. řádu).

Vytvořené konstrukce mohou být posouzeny v základních dimenzačních programech ( Ocel, Beton, Dřevo, Betonový výsek), případně může být ověřena jejich požární odolnost v programech Ocel požár, Beton požár a Dřevo požár. Návaznost výpočetních programů na dimenzační je zcela jednoduchá a přirozená, uživatel při práci může přecházet plynule z jednoho programu do druhého, data jsou vždy automaticky synchronizována.

Příbuzné programy:

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.