Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC

Statické výpočty

Související programy

Statické výpočty

Statické programy pro výpočet vnitřních sil a deformací metodou konečných prvků prostorových (Fin 3D) a rovinných (Fin 2D) prutových konstrukcí mají jednoduché uživatelské rozhraní a snadno se ovládají. Kromě základních výpočtů vnitřních sil a deformací je možné pomocí těchto programů řešit i složitější úlohy (lineární stabilita, dynamické výpočty, výpočty dle teorie 2. řádu).

Deska MKP – výpočet stropních desek, která je prodávána v balíku GEO5

Posouzení únosnosti

Vytvořené konstrukce mohou být posouzeny v základních dimenzačních programech, případně může být ověřena jejich požární odolnost. Návaznost výpočetních programů na dimenzační je zcela jednoduchá a přirozená, uživatel při práci může přecházet plynule z jednoho programu do druhého, data jsou vždy automaticky synchronizována.

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy FIN EC

Bez výpočetních omezení a zdarma.