0

FIN EC Software

Beton

Program pro posouzení obecných železobetonových prvků dle EN 1992-1-1 nebo EN 1992-2 (Eurokód 2). Posouzení je možné provést pro libovolnou kombinaci namáhání včetně kroucení. Tento produkt navazuje na původní programy Beton 3D, Beton 2D a Prostý beton. Součástí instalace je též program Průřez.

Možnosti zadání programu:

 • Národní přílohy pro Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko
 • Režimy pro posouzení rovinného a prostorového ohybu, posouzení prvků z prostého betonu
 • Databáze nejběžnějších železobetonových průřezů s možností importu obecného průřezu z programu Průřez
 • Možnost importu zatížení z textových souborů
 • Kontroly minimálního krytí, třídy betonu dle prostředí a  konstrukčních opatření dle typu prvku
 • Posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti (omezení napětí v betonu a šířky trhlin)
 • Snadná interpretace výsledků za pomoci prostorového interakčního diagramu
 • Podrobné textové a přehledné grafické výstupy

Program může pracovat samostatně nebo jako dimenzační modul v programech Fin 3DFin 2D. Při tomto využití programu je celá konstrukce vymodelována v programech FIN, kde jsou též spočteny deformace a vnitřní síly. Následně jsou tyto údaje předány do programu Beton. Tam se provede posouzení prvku včetně případných úprav průřezů či dalších parametrů. Výsledky a upravená data se předají zpět do programů FIN. Touto vzájemnou komunikací lze konstrukce snadno optimalizovat.

Pomocné aplikace

 • Průřez – Výpočet průřezových charakteristik libovolných průřezů

Další výhody

20 625 Kč Lokální licence
2 063 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Příbuzné programy

Program Beton funguje zcela samostatně, práci lze však zjednodušit propojením s následujícími programy pro výpočet vnitřních sil na prutových konstrukcích:

 • FIN 3D – prostorové prutové konstrukce
 • FIN 2D – prutové konstrukce v rovině

Pro posouzení betonových konstrukcí lze též využít:

 • Betonový výsek - Posouzení vodorovných železobetonových konstrukcí
 • Beton požár – Posouzení požární odolnosti dřevěných konstrukcí

Ukázka výstupu z programu Beton

Ukázka textového výstupu Ukázka grafického výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Nová Edice FIN EC 2024

finec-banner

Novinky a vylepšení

 • Cloud Connection - Ukládání dat do cloudových úložišť
 • Uživatelské filtrování databáze průřezů (Ocel)
 • Vliv normálové síly v přípoji tuhou čelní deskou (Ocelové spoje)

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy

Bez výpočetních omezení a zdarma.