Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Šablony dat a protokolů

Zadávání pomocí šablon

Všechna data inženýrsko-geologického průzkumu využívají tzv. šablonové zadávání. Šablony obsahují definici o tom, jaká data tvoří zkoušku a jaký je vzhled výstupních protokolů. Uživatel může využít předpřipravené šablony, které pokrývají všechny běžně používané zkoušky (vrty a hydrovrty, penetrační zkoušky aj.).

Pokud předpřipravené šablony uživateli nevyhovují, může si vytvořit šablony vlastní. Pak je zadávání čistě uživatelské.

Použití modulu Dokumentace v programu GEO5 Stratigrafie

Uživatelské šablony

Definice dat a výstupních protokolů pro jednotlivé zkoušky se může v různých zemích nebo projektech lišt. Uživatel má proto možnost vytvořit si zcela vlastní šablonu dle požadavků projektu, norem nebo dle místních zvyklostí. Po tom, co si uživatel nastaví, která data a jak chce zadávat, vytvoří i definici toho, jak má výstupní protokol (včetně hlavičky, tabulek a grafů) ve výsledku vypadat.

Uživatelskou šablonu lze exportovat a umožnit tak její použití pro další uživatele např. v rámci firmy či projektu.

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.