0

GEO5 software

Šablony dat a protokolů

Zadávání pomocí šablon

Všechna data inženýrsko-geologického průzkumu v programu Stratigrafie využívají tzv. šablonové zadávání. Šablony obsahují definici o tom, jaká data tvoří zkoušku a jaký je vzhled výstupních protokolů. Uživatel může využít předpřipravené šablony, které pokrývají všechny běžně používané zkoušky (vrty a hydrovrty, penetrační zkoušky aj.).

Pokud předpřipravené šablony uživateli nevyhovují, může si vytvořit šablony vlastní. Pak je zadávání čistě uživatelské.

Stejný princip zadávání pomocí šablon používá i program Laboratoř pro zpracování a správu zkoušek mechaniky zemin a hornin.

Použití modulu Dokumentace v programu GEO5 Stratigrafie

Uživatelské šablony

Definice dat a výstupních protokolů pro jednotlivé zkoušky se může v různých zemích nebo projektech lišt. Uživatel má proto možnost vytvořit si zcela vlastní šablonu dle požadavků projektu, norem nebo dle místních zvyklostí. Po tom, co si uživatel nastaví, která data a jak chce zadávat, vytvoří i definici toho, jak má výstupní protokol (včetně hlavičky, tabulek a grafů) ve výsledku vypadat.

Uživatelskou šablonu lze exportovat a umožnit tak její použití pro další uživatele např. v rámci firmy či projektu.

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.