Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení hydraulického zdvihu podle čínských norem

Toto posouzení závisí na hloubce napjaté zvodně D a výšce její napjaté hladiny hw, do které by vystoupila hladina podzemní vody z této zvodně, kdyby nebyla omezena zhora nepropustnou vrstvou.

Posouzení se provádí pomocí stupně bezpečnosti a je dáno vztahem:

kde:

SFh

-

požadovaný stupeň bezpečnosti proti hydraulickému zdvihu

D

-

hloubka napjaté zvodně od dna výkopu

γ

-

průměrná objemová tíha zeminy v hloubce D

hw

-

potenciální výška napjaté hladiny (od napjaté zvodně)

γw

-

objemová tíha vody

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.