Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Normy a metody výpočtu programů

Pro programy GEO5 lze nastavit centrálně parametry norem a metod výpočtů.

Tyto parametry se zadávají ve všech programech GEO5 v rámu "Nastavení", kde je možné:

  • volit parametry výpočtu v Seznamu nastavení
  • ukládat a spravovat nastavení ve Správci nastavení
  • zakládat a upravovat nová uživatelská nastavení

Nejdůležitější volbou je metodika posouzení s následujícími možnostmi:

  • výpočet podle stupně bezpečnosti
  • výpočet podle mezních stavů
  • výpočet podle EN 1997
  • výpočet podle LRFD
  • výpočet podle čínských norem

Pro jednotlivé fáze budování lze vždy definovat Návrhové situace.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.