Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parametry konsolidace

Při výpočtu konsolidace (nastaveno v rámu "Nastavení") slouží spodní okno v rámu "Výpočet" k zadávání parametrů konsolidace.

První fáze výpočtu představuje pouze geostatickou napjatost v počátečním čase výstavby. Zadává se horní a dolní rozhraní konsolidující zeminy a směr odtoku vody z této vrstvy (nahoru, dolů nebo oběma směry).

Program umožňuje vykreslení časového průběhu sedání (graf v pravé části desktopu) podle příslušné teorie sedání. Na svislé ose je znázorněn stupeň konsolidace U [%], na vodorovné ose pak doba sedání t [dny].

Rám "Výpočet" - primární geostatická napjatost (1. fáze)

V dalších fázích výpočtu se zadává čas trvání fáze a působení zatížení. Zatížení může být vneseno celé na počátku fáze nebo narůstá lineárně po celou dobu trvání fáze. Výpočet je proveden od první fáze do fáze, ve které je zapnuto "Celkové sednutí" (lze zaškrtnout v jakékoliv fázi mimo první).

Rám "Výpočet" - konsolidace (ostatní fáze)

Příklad: jaké bude sedání od přitížení po 5 dnech, 1 měsíci, 1 roce a 5 letech? Zadání v jednotlivých fázích bude vypadat následovně:

1. fáze

Pouze geostatické napětí

2. fáze

Přitížení, čas: 5 dní

3. fáze

Beze změny, čas: 25 dní

4. fáze

Beze změny, čas: 335 dní

5. fáze

Beze změny, čas: 1460 dní

6. fáze

Zaškrtnout volbu "Celkové sednutí" a spustit výpočet

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.