Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parametry podle Bartona - Bandise

Koeficient drsnosti smykové plochy JRC

Pokud není možné určit hodnotu JRC profilometrem přímým měřením na povrchu trhliny, je možné použít odečet z Bartonova grafu (viz obrázek), kde je vynesena závislost JRC na délce profilu a hloubce drsnosti.

Graf pro určení JRC (podle Bartona)

Na dalším obrázku je pro orientaci vynesen vztah drsnosti plochy a JRC.

Profily hrubosti a odpovídající hodnoty koeficientu JRC (Barton & Chubey 1977)

Pevnost v tlaku plochy nespojitosti JCS

Metody určení hodnoty pevnosti v tlaku plochy nespojitosti (smykové plochy) JCS jsou obecně doporučeny ISRM.  Na následujícím obrázku je uveden graf odvozený Deerem a Millerem pro odečtení hodnoty JCS v závislosti na pevnosti horniny určené Schmidtovým kladívkem.

Základní úhel vnitřního tření na smykové ploše φb

Hodnota základního úhlu vnitřního tření na smykové ploše je přibližně rovna residuální hodnotě úhlu vnitřního tření φr, nicméně je obecně měřena v laboratořích pomocí smykových přístrojů (většinou na ploše 50*50 mm). Základní úhel smykového tření φB má obvyklý rozsah od 25° do 35° pro nezvětralé skalní povrchy.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.