0

TRUSS4 Software

Statické výpočty

Program je zodpovědný za kompletní statickou analýzu jak jednotlivých vazníků, tak celé konstrukce. Automaticky provádí výpočet dimenze dřevěných prvků a styčníkových desek. Podporuje aktuální znění norem a národní přílohy pro většinu států EU.

Podpora nejnovějších norem

TRUSS4 podporuje nejnovější verze norem SANS 10163-1 a EN 1995-1-1. K Eurokódu jsou dostupné národní přílohy pro Česko, Slovensko, Německo, Francii, Polsko, Rakousko, Švédsko, Norsko. Kromě základních návrhových norem program respektuje doplňkové lokální normy jako např. NF DTU 31.3.

Komplexní statický návrh

model zohledňuje prokluz spojů ve styčnících. Posouzení zahrnuje i automatický návrh dřevěných dílců a styčníkových desek. Provádějí se i související výpočty, jako třeba automatické stanovení zatížení na ztužující vazníky.

Návrh navazujících prvků

Kromě vazníků je možné navrhovat i další nezbytné součásti konstrukce. Pro přenos sile mezi vazníky je možné navrhnout spojovací prostředky z uživatelské databáze kování. Program též navrhuje rozmístění prostorového ztužení, které je nezbytné pro zajištění stability konstrukce a pro přenos vodorovných zatížení od větru.

Prostorové řešení zatížení

Protože se požadavky norem neustále zvyšují, je nutné hledat v některých případech unikátní řešení. V programu TRUSS4 je tím například nový prostorový model zatížení působící na střešní roviny. Díky tomu je možné zatížení stanovit přesně i v případě složitých střech, kde rovinné řešení přestává být účinné.

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy TRUSS4