Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Definice staveniště pomocí GPS

Pokud neznáme souřadnice umístění staveniště, ale víme, která oblast nás zajímá, je vhodné je získat následujícím způsobem:

Ve webovém prohlížeči otevřeme např. Google Maps. Na mapě vyhledáme střed zájmové oblasti. Pravým tlačítkem myši zobrazíme kontextovou nabídku a levým tlačítkem myši zkopírujeme souřadnice GPS do schránky.

Mapa

V programu v rámu "Staveniště" vybereme jako typ staveniště možnost "Obdélník (GPS)". Stiskneme tlačítko napravo od popisu "GPS souřadnice středu a rozměry staveniště" a tím zkopírujeme souřadnice GPS ze schránky. Nakonec zadáme rozsah staveniště (Δx, Δy).

Rám "Staveniště"

Zadané GPS souřadnice jsou transformovány pomocí nastaveného souřadnicového systému do lokálních souřadnic x y. Vymezené staveniště můžeme zkontrolovat pomocí tlačítka "Zobrazit na mapě". V případě, že zadaný bod GPS leží mimo oblast platnosti daného souřadnicového systému, zobrazí se staveniště mimo tuto oblast. V tomto případě je nutné zadat správný souřadnicový systém.

Vymezené staveniště

Dostupné mapové podklady a vrtnou prozkoumanost pro takto vymezené staveniště získáme v rámu "Podklady".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.