0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Návrh podélné výztuže do desky

Návrh výztuže je proveden na namáhání ohybovým momentem Mf. Výsledkem návrhu je nutná plocha tažené, popřípadě i tlačené výztuže. Dále program zohledňuje podmínky minimálního a maximálního stupně vyztužení v daném průřezu. Nejprve se vypočte poloha neutrální osy průřezu podle vzorce (čl. 10.1):

Je-li poloha neutrální osy menší než mezní dovolená poloha cmax, pak program vypočte ploch tažené výztuže Ast podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy větší než mezní dovolená poloha cmax, pak program vypočte plochy tlačené Asc tažené výztuže Ast podle vzorců:

Limitní poloha neutrální osy cmax se vypočte podle vztahu (čl. 10.5.2):

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 10.5.1.2):

Je-li překročen maximální stupeň vyztužení celého průřezu ρmax, pak program informuje že výztuž do průřezu nelze navrhnout.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.