0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Triax CU

Jedná se o konsolidovanou neodvodněnou zkoušku zeminy prováděnou v triaxiálním přístroji.

Výsledkem této zkoušky je neodvodněná smyková pevnosti Su a efektivní parametry odvodněné smykové pevnosti (φef, cef)

Ukázkový protokol triaxiální zkoušky CU

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

ČSN EN ISO 17892-8

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.