0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Úprava rozhraní sondy

V sondách se zadávají mocnosti vrstev zemin, tím se definují hloubky rozhraní mezi vrstvami. Úpravou mocností vrstev v sondě lze jednoduše upravit finální podobu modelu podloží.

Editace sondy

Nejčastější formou úpravy je změna mocnosti vrstvy.

Okno editace vrstvy

V některých případech se vrstva v sondě reálně NEVYSKYTUJE, ale vrstvu přitom musíme do modelu zavést, resp. definovat umístění rozhraní v tomto bodě.

V tomto případě máme tři možnosti:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.