0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nelineární modul reakce podloží

Nelineární model vyjadřuje závislost modulu reakce podloží kh na vodorovném posunu konstrukce - tj. změnu kh mezi prahovými hodnotami odpovídající porušení pasivním zemním tlakem Tp a aktivním zemním tlakem  Ta - viz obr. (modul reakce podloží je dán sklonem křivky, pro působení tlaku v klidu na konstrukci je možné uvažovat jeho hodnotu kh1). Tento model také uvažuje pružné podpory a vynucené průhyby konstrukce, prostředí pro různé okrajové podmínky, místa rozepření či kotvení apod.

Interakční model pro určení kh

Hodnoty modulu reakce podloží umožňuje program dopočítat z hodnot sečnových modulů reakce podloží (CUR 166) - viz obr.:

Interakční model pro určení kh - CUR 166

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.