Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nelineární modul reakce podloží

Nelineární model vyjadřuje závislost modulu reakce podloží kh na vodorovném posunu konstrukce - tj. změnu kh mezi prahovými hodnotami odpovídající porušení pasivním zemním tlakem Tp a aktivním zemním tlakem  Ta - viz obr. (modul reakce podloží je dán sklonem křivky, pro působení tlaku v klidu na konstrukci je možné uvažovat jeho hodnotu kh1). Tento model také uvažuje pružné podpory a vynucené průhyby konstrukce, prostředí pro různé okrajové podmínky, místa rozepření či kotvení apod.

Interakční model pro určení kh

Hodnoty modulu reakce podloží umožňuje program dopočítat z hodnot sečnových modulů reakce podloží (CUR 166) - viz obr.:

Interakční model pro určení kh - CUR 166

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.