Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Návrhové situace

Programy zavádí čtyři návrhové situace, které se mohou lišit jinými součiniteli výpočtu. Jsou to:

  • Trvalá návrhová situace - nejběžnější stav a posouzení, kdy prokazujeme bezpečné navržení konstrukce po celou dobu její životnosti.
  • Dočasná návrhová situace - lze použít pro konstrukce provizorní resp. stavební stavy. Obvykle je vyžadována menší bezpečnost než u trvalé návrhové situace.
  • Mimořádná návrhová situace - používá se při mimořádných zatíženích, jako povodně, havárie, požár apod. Hodnoty redukčních součinitelů jsou většinou rovny jedné.
  • Seismická návrhová situace - je určena pro výpočet zemětřesení. Filosoficky je sice podobná mimořádné návrhové situaci, ale pro zemětřesení je většinou vyžadována větší bezpečnost, v některých zemích dokonce stejná jako u trvalé návrhové situace.

LRFD zavádí nové typy návrhových situací (Pevnostní I, Provozní I, Extrémní I).

Součinitele bezpečnosti a redukční koeficienty se zadávají v nastavení.

Příslušná návrhová situace pro fázi budování konstrukce se volí v rámu "Nastavení fáze".

Výběr návrhové situace

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.