0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Návrhové situace

Programy zavádí čtyři návrhové situace, které se mohou lišit jinými součiniteli výpočtu. Jsou to:

  • Trvalá návrhová situace - nejběžnější stav a posouzení, kdy prokazujeme bezpečné navržení konstrukce po celou dobu její životnosti.
  • Dočasná návrhová situace - lze použít pro konstrukce provizorní resp. stavební stavy. Obvykle je vyžadována menší bezpečnost než u trvalé návrhové situace.
  • Mimořádná návrhová situace - používá se při mimořádných zatíženích, jako povodně, havárie, požár apod. Hodnoty redukčních součinitelů jsou většinou rovny jedné.
  • Seismická návrhová situace - je určena pro výpočet zemětřesení. Filosoficky je sice podobná mimořádné návrhové situaci, ale pro zemětřesení je většinou vyžadována větší bezpečnost, v některých zemích dokonce stejná jako u trvalé návrhové situace.

LRFD zavádí nové typy návrhových situací (Pevnostní I, Provozní I, Extrémní I).

Součinitele bezpečnosti a redukční koeficienty se zadávají v nastavení.

Příslušná návrhová situace pro fázi budování konstrukce se volí v rámu "Nastavení fáze".

Výběr návrhové situace

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.