Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Rozvržení výstupního protokolu

Výstupní protokol může být tvořen libovolným množstvím oddílů (A).

Každý oddíl může obsahovat různé tabulky a sloupce (B), které se editují tlačítky v části (C).

Úprava protokolu

Tabulka může být tří typů:

  • hlavička - je vždy umístěna na začátku protokolu, může být jen na první stránce nebo se opakovat na všech stránkách
  • patička - je vždy umístěna na konci protokolu, může být jen na poslední stránce nebo se opakovat na všech stránkách
  • standardní - je umístěna mezi hlavičkou a patičkou

Sloupce jsou umístěny vždy mezi hlavičkou a patičkou na úrovni standardní tabulky.

V případě, že obsahuje oddíl více jednotlivých částí, lze měnit jejich pořadí. Vždy však musí být dodrženo pořadí: Hlavičky -> Standardní tabulky / Sloupce -> Patičky.

Pokud chceme v jednom protokolu použít např. na každé straně různou patičku, je nutné vytvořit více oddílů:

- 1. oddíl: hlavička - sloupce - patička 1

- 2. oddíl: hlavička - sloupce - patička 2

Na obrázku níže je vlevo zobrazeno nejběžnější rozložení výstupního protokolu (hlavička - sloupce - patička), zatímco vpravo jsme vložili za sloupce standardní tabulku (vrtání) a na konec druhou patičku (legenda zemin) - obě nové části jsme pro přehlednost modře podbarvili.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.