0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Rozvržení výstupního protokolu

Výstupní protokol může být tvořen libovolným množstvím oddílů (A).

Každý oddíl může obsahovat různé tabulky a sloupce (B), které se editují tlačítky v části (C).

Úprava protokolu

Tabulka může být tří typů:

  • hlavička - je vždy umístěna na začátku protokolu, může být jen na první stránce nebo se opakovat na všech stránkách
  • patička - je vždy umístěna na konci protokolu, může být jen na poslední stránce nebo se opakovat na všech stránkách
  • standardní - je umístěna mezi hlavičkou a patičkou

Sloupce jsou umístěny vždy mezi hlavičkou a patičkou na úrovni standardní tabulky.

V případě, že obsahuje oddíl více jednotlivých částí, lze měnit jejich pořadí. Vždy však musí být dodrženo pořadí: Hlavičky -> Standardní tabulky / Sloupce -> Patičky.

Pokud chceme v jednom protokolu použít např. na každé straně různou patičku, je nutné vytvořit více oddílů:

- 1. oddíl: hlavička - sloupce - patička 1

- 2. oddíl: hlavička - sloupce - patička 2

Na obrázku níže je vlevo zobrazeno nejběžnější rozložení výstupního protokolu (hlavička - sloupce - patička), zatímco vpravo jsme vložili za sloupce standardní tabulku (vrtání) a na konec druhou patičku (legenda zemin) - obě nové části jsme pro přehlednost modře podbarvili.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.