Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Komplexní řešení

Komplexní nabídka řešených problémů

Řešení GEO5 obsahuje soubor programů pro všechny typy geotechnických úloh. Programy spolu spolupracují a umožňují mezi sebou jednoduše přenášet všechna vstupní data.

Od geologie k výpočtům

Kromě návrhu a posouzení geotechnických konstrukcí nabízí programy GEO5 i kompletní možnosti pro zpracování geologického průzkumu – vytvoření geologické dokumentace provedených zkoušek, sestavení IG řezů i generování komplexního modelu podloží.

Tvorba geologického řezu v modulu Stratigrafie

Analytické i MKP výpočty

Výhodou programového řešení GEO5 je kombinace analytických a numerických výpočtů. Oba způsoby výpočtu jsou zcela nezávislé, takže je možné mezi sebou výsledky vzájemně porovnávat. Výhodou analytického přístupu je jednoduchost zadání i menší požadované množství vstupních parametrů. MKP výpočty jsou obecně složitější, umožňují však řešit i velmi komplexní úlohy.

Výpočet proudění v modulu Stabilita Svahu

3D modelování podloží

Základem dobrého geotechnického návrhu je perfektní znalost podloží. Ideálním způsobem, jak ji získat, je sestavení 3D modelu. Z modelu lze pak přímo kopírovat vstupní data do ostatních programů – geologické profily, případně celé řezy.

Tvorba modelu podloží z IG řezů v programu GEO5 Stratigrafie

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.