0

GEO5 software

Komplexní řešení

Komplexní nabídka řešených problémů

Řešení GEO5 obsahuje soubor programů pro všechny typy geotechnických úloh. Programy spolu spolupracují a umožňují mezi sebou jednoduše přenášet všechna vstupní data.

Od geologie k výpočtům

Kromě návrhu a posouzení geotechnických konstrukcí nabízí programy GEO5 i kompletní možnosti pro zpracování geologického průzkumu – sběr dat, vytvoření geologické dokumentace provedených zkoušek, sestavení IG řezů i generování komplexního modelu podloží.

Tvorba geologického řezu v modulu Stratigrafie

Analytické i MKP výpočty

Výhodou programového řešení GEO5 je kombinace analytických a numerických výpočtů. Oba způsoby výpočtu jsou zcela nezávislé, takže je možné mezi sebou výsledky vzájemně porovnávat. Výhodou analytického přístupu je jednoduchost zadání i menší požadované množství vstupních parametrů. MKP výpočty jsou obecně složitější, umožňují však řešit i velmi komplexní úlohy.

Výpočet proudění v modulu Stabilita Svahu

3D modelování podloží

Základem dobrého geotechnického návrhu je perfektní znalost podloží. Ideálním způsobem, jak ji získat, je sestavení 3D modelu. Z modelu lze pak přímo kopírovat vstupní data do ostatních programů – geologické profily, případně celé řezy.

Tvorba modelu podloží z IG řezů v programu GEO5 Stratigrafie

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.