Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Seismické kombinace (AASHTO)

Při zvolené metodice posouzení LRFD a výpočtu zemětřesení dle teorií Mononobe-Okabe, Arrango nebo NCMA -SRW lze zadat v rámu "Zemětřesení" součinitele pro dvě seismické kombinace.

Součinitele Pir redukují zemětřesné účinky konstrukce.

Součinitele Pae redukují zemní tlaky.

Zadávání součinitelů pro seismické kombinace v rámu "Zemětřesení"

Program provede výpočet pro obě kombinace a zobrazí nejnepříznivější výsledky posunutí a překlopení. Detailní informace o použitých součinitelích pro obě kombinace lze zobrazit pro všechny programy v podrobných výsledcích posouzení.

Podrobné výsledky pro obě kombinace v rámu "Posouzení"

Literatura:

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. Eighth Edition, November 2017 (chapter 11-24).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.