0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Seismické kombinace (AASHTO)

Při zvolené metodice posouzení LRFD a výpočtu zemětřesení dle teorií Mononobe-Okabe, Arrango nebo NCMA -SRW lze zadat v rámu "Zemětřesení" součinitele pro dvě seismické kombinace.

Součinitele Pir redukují zemětřesné účinky konstrukce.

Součinitele Pae redukují zemní tlaky.

Zadávání součinitelů pro seismické kombinace v rámu "Zemětřesení"

Program provede výpočet pro obě kombinace a zobrazí nejnepříznivější výsledky posunutí a překlopení. Detailní informace o použitých součinitelích pro obě kombinace lze zobrazit pro všechny programy v podrobných výsledcích posouzení.

Podrobné výsledky pro obě kombinace v rámu "Posouzení"

Literatura:

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. Eighth Edition, November 2017 (chapter 11-24).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.