Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zemní tlaky

Programový systém GEO5 uvažuje  následující skupiny zemních tlaků:

  • aktivní zemní tlak
  • pasivní zemní tlak
  • zemní tlak v klidu

Při výpočtu zemních tlaků umožňuje program GEO5 rozlišovat efektivní a totální napjatost a zavést několika způsoby výpočet vztlaku. Dále je možné zohlednit tyto vlivy na velikost zemních tlaků:

  • vliv přitížení
  • vliv vody
  • vliv členitého terénu
  • tření mezi zeminou a rubem konstrukce
  • přilnavost zeminy
  • vliv zemního klínu u konzolovitých výstupků
  • vliv zemětřesení

V programu, textu a v uvedených vzorcích se používá následující znaménková konvence.

Při zadání hornin je také nutné zadat soudržnost horniny c resp. úhel vnitřního tření horniny φ. Tyto hodnoty lze získat buď z geologického průzkumu, nebo orientačně z tabulky doporučených hodnot.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.