Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vlastní podklady

Program umožňuje import vlastních podkladů ve formátu *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.png a *.bmp. Dialogové okno pro načtení souboru otevírá tlačítko "Načíst ze souboru". V dialogovém okně vybereme název souboru a načteme.

Načtený obrázek se zobrazí v pravé části okna "Nová mapa". V levé části okna se zobrazuje staveniště, na kterém lze zobrazit všechny známé body - provedené zkoušky, popř. libovolné body zájmu. Umístění souboru se provádí svázáním dvou bodů (A, B). V našem případě chceme na terénu zobrazit plán vedení inženýrských sítí u novostavby RD. Víme, že vrty BH4 a BH6 byly provedeny místě budoucích rohů domu. Umístíme tedy body (A, B) na levé straně do pozice vrtů BH4 a BH6 a na pravé straně do rohů plánovaného domu.

Svázání bodů pro umístění vlastního podkladu

Body lze libovolně posouvat pomocí levého tlačítka myši. Obrázek (mapu) vložíme pomocí tlačítka "Přidej + Zavři" do seznamu podkladů, případně ho tlačítkem "Přidej + Na terén" zobrazíme přímo v modelu.

Import vlastních podkladů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.