0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vlastní podklady

Program umožňuje import vlastních podkladů ve formátu *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.png a *.bmp. Dialogové okno pro načtení souboru otevírá tlačítko "Načíst ze souboru". V dialogovém okně vybereme název souboru a načteme.

Načtený obrázek se zobrazí v pravé části okna "Nová mapa". V levé části okna se zobrazuje staveniště, na kterém lze zobrazit všechny známé body - provedené zkoušky, popř. libovolné body zájmu. Umístění souboru se provádí svázáním dvou bodů (A, B). V našem případě chceme na terénu zobrazit plán vedení inženýrských sítí u novostavby RD. Víme, že vrty BH4 a BH6 byly provedeny místě budoucích rohů domu. Umístíme tedy body (A, B) na levé straně do pozice vrtů BH4 a BH6 a na pravé straně do rohů plánovaného domu.

Svázání bodů pro umístění vlastního podkladu

Body lze libovolně posouvat pomocí levého tlačítka myši. Obrázek (mapu) vložíme pomocí tlačítka "Přidej + Zavři" do seznamu podkladů, případně ho tlačítkem "Přidej + Na terén" zobrazíme přímo v modelu.

Import vlastních podkladů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.