0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet únosnosti hřebů

U hřebu se přímo zadávají nebo počítají tyto únosnosti:

kde:

Rf

-

únosnost hlavy hřebu

Rt

-

pevnost hřebu na přetržení

Tp

-

únosnost hřebu na vytržení

Pevnostní charakteristiky hřebu jsou základním parametrem pro výpočet celkové únosnosti hřebu.

Pevnost hřebu na přetržení je počítána podle vztahu:

kde:

Rt

-

pevnost na přetržení

ds

-

průměr hřebu

fy

-

výpočtová pevnost materiálu hřebu

SFt

-

stupeň bezpečnosti na přetržení

Únosnost hřebu na vytržení lze dopočítat jedním ze tří způsobů:

1. počítat z plášťového tření

kde:

Tp

-

únosnost hřebu na vytržení [kN/m]

d

-

průměr vrtu (hřebu)

gs

-

plášťové tření, které je dáno buď jako parametr hřebu nebo jako parametr zeminy

SFe

-

stupeň bezpečnosti na vytržení

2. počítat z efektivní napjatosti

kde:

kde:

Tp

-

únosnost hřebu na vytržení [kN/m]

d

-

průměr vrtu (hřebu)

σz

-

vertikální geostatické napětí

φ

-

efektivní úhel vnitřního tření zeminy

c

-

efektivní soudržnost zeminy

SFe

-

stupeň bezpečnosti na vytržení

3. počítat podle HA 68/94

kde:

Tp

-

únosnost hřebu na vytržení [kN/m]

d

-

průměr vrtu (hřebu)

σn

-

průměrné radiální efektivní napětí

φ

-

efektivní úhel vnitřního tření zeminy

c

-

efektivní soudržnost zeminy

SFe

-

stupeň bezpečnosti na vytržení

Průměrné radiální efektivní napětí σn je spočteno následovně:

kde:

σz

-

vertikální geostatické napětí

kde:

Únosnost hlavy hřebu se počítá podle vzorce:

kde:

l

-

délka hřebu

Smax

-

maximální vzdálenost hřebů v konstrukci

Rt

-

pevnost hřebu na přetržení

Tp

-

únosnost hřebu na vytržení

SFf

-

stupeň bezpečnosti únosnosti hlavy hřebu

Není-li hřeb do konstrukce krytu nijak přikotven, lze zadat únosnost hlavy hřebu i nulovou.

Literatura:

FHWA0-IF-03-017

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.