Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parametry na úsecích smykové plochy

V rámu "Výpočet" lze (po stisknutí tlačítka "Parametry") zadat parametry na úsecích polygonální smykové plochy.

Tabulka v levé časti rámu obsahuje úseky smykové plochy, na kterých lze zadat úhel vnitřního tření φ a soudržnost c.

Pokud nejsou hodnoty φ a c na úseku definované, jsou jejích hodnoty přebrány ze zemin v profilu.

Parametry na úsecích smykové plochy lze zadat i v kombinaci s omezením optimalizace smykové plochy. Úseky s upravenými parametry jsou během optimalizace drženy ve stejné poloze.

Mód zadávání parametrů opustíme stisknutím tlačítka "Návrat do režimu výpočet".

Rám "Výpočet" - parametry na úsecích smykové plochy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.