0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Parametry na úsecích smykové plochy

V rámu "Výpočet" lze (po stisknutí tlačítka "Parametry") zadat parametry na úsecích polygonální smykové plochy.

Tabulka v levé časti rámu obsahuje úseky smykové plochy, na kterých lze zadat úhel vnitřního tření φ a soudržnost c.

Pokud nejsou hodnoty φ a c na úseku definované, jsou jejích hodnoty přebrány ze zemin v profilu.

Parametry na úsecích smykové plochy lze zadat i v kombinaci s omezením optimalizace smykové plochy. Úseky s upravenými parametry jsou během optimalizace drženy ve stejné poloze.

Mód zadávání parametrů opustíme stisknutím tlačítka "Návrat do režimu výpočet".

Rám "Výpočet" - parametry na úsecích smykové plochy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.