0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Alfa metoda

Newmarkově metoda při volbě γ = 0,5 negeneruje numerický útlum. Není tudíž možné utlumit vyšší módy kmitání, které jsou jen určitým artefaktem daným diskretizací metodou konečných prvků. Za tímto účelem vyvinuli Hilber, Hughes a Taylor Alfa metodu, která zavedením algoritmického útlumu umožňuje vyšší módy kmitání odfiltrovat. Při odpovídajícím nastavení je metoda nepodmíněně stabilní s přesností druhého řádu.

Parametr metody α se volí:

Parametry β a γ se automaticky dopočítávají dle:

Nastavení Alfa metody

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.