Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Opravný součinitel tuhosti piloty Ck

Hodnoty tohoto součinitele Ck jsou obecně udávány v závislosti poměru délky piloty a průměru piloty (l/d) na koeficientu tuhosti piloty K. V programu, je graf implementován v numerické podobě.

Opravný součinitel tuhosti piloty Ck

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 86 (figure 5.12).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.