0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

2. MS - sednutí a natočení základu

V rámu "2. MS" se počítá sednutí a natočení základu. V rámu lze provést více výpočtů. Posouzení lze provést pro jednotlivá zatížení, nebo program vyhledá zatížení s maximálním účinkem (lze vybrat v rozbalitelném seznamu).

Výpočet sednutí a natočení základu  je proveden podle teorie zadané v záložce "Patky".

V rámci obou mezních stavů (únosnost, použitelnost) program posuzuje excentricitu základu. Hodnota maximální dovolené excentricity základu ealw se zadává v rámu "Nastavení" v záložce "Patky".

Od napětí v základové spáře lze odečíst geostatické napětí, které je uvažováno:

  • od původního terénu
  • od upraveného terénu
  • neuvažováno

Průběh geostatického napětí a přírůstku napětí pod základem je vykreslen v levé části desktopu. Kóta pod základem představuje hloubku deformační zóny. Napětí je vykresleno pod bodem základu s charakteristickou deformací.

V rámu lze také zadat redukční součinitele výpočtu sedání.

Detailní výpis výsledků posouzení se zobrazuje v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "2. Mezní stav - sednutí a natočení základu"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.