0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vliv zemětřesení podle čínské normy GB 50111-2006

Vliv zemětřesení se ve výpočtu stability zohledňuje zavedením vodorovných nebo svislých sil, které působí na jednotlivé bloky. Velikosti těchto sil se vypočítávají přenásobením tíhy bloku koeficienty, zavedené zemětřesné síly jsou tak přímo úměrné tíze bloků. Vodorovná síla od zemětřesení směřuje vždy ven ze svahu, svislá síla může směřovat vzhůru i dolů, směr je určen jejím znaménkem.

Vodorovná síla zemětřesení Ehs je dána vztahem:

a svislá síla zemětřesení Evs je dána vztahem:

kde:

Ci

-

seismický součinitel důležitosti (importance coefficient)

Cz

-

komplexní součinitel vlivu (comprehensive influence factor)

C0

-

koeficient střetu (meeting coefficient)

Kh

-

faktor vodorovné akcelerace

Kv

-

faktor svislé akcelerace

Gs

-

tíha bloku

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.