Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

(3) Parametry rozdělení vstupního souboru na sloupce

Program analyzuje vstupní soubor a vyplní tuto část parametry, které získal.

Pokud je importován textový soubor s oddělovači, upřesní se zde následující parametry:

Textový soubor s oddělovači

  • určí se první a poslední řádek, který bude načten, jestli některý řádek obsahuje hlavičku a případně první a poslední řádek hlavičky
  • určí se oddělovače sloupců zaškrtnutím spínačů jednotlivých typů, případně se zapne "Jiné" a přidají další do vstupního políčka
  • spínač "Posloupnost oddělovačů jako jeden" určuje, jak bude program zacházet s oddělovači bezprostředně následujícími po sobě (a to i s oddělovači různého typu)
  • oddělovače textu specifikují, jestli jsou textové sloupce vymezeny zleva i zprava nějakým znakem
  • oddělovač komentáře určuje znak, od kterého až do konce řádku je obsah souboru ignorován

Tlačítko "Analyzuj oddělovače" umožňuje po změně rozsahu importu znovu analyzovat parametry.

Pokud je importován textový soubor s pevnou šířkou, určí se zde počet a šířka jednotlivých sloupců.

Textový soubor s pevnou šířkou

  • určí se první a poslední řádek, který bude načten, jestli některý řádek obsahuje hlavičku a případně první a poslední řádek hlavičky
  • tlačítkem "Přidej" se přidá sloupec na konec seznamu, tlačítkem "Odstraň" se poslední sloupec odstraní
  • V tabulce "Sloupce v souboru" se zadávají šířky jednotlivých sloupců

Tlačítko "Analyzuj sloupce" umožňuje po změně rozsahu importu znovu analyzovat parametry.

Pokud je importován soubor tabulkového procesoru, určuje se zde pouze první a poslední řádek, který bude načten, jestli některý řádek obsahuje hlavičku a případně první a poslední řádek hlavičky

Soubor tabulkového procesoru

Ve všech případech je možno kontrolovat výsledek v části (4) Vstupní soubor rozdělený na sloupce. Pokud je vše v pořádku, přejde se dále tlačítkem "Další".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.