0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

(3) Parametry rozdělení vstupního souboru na sloupce

Program analyzuje vstupní soubor a vyplní tuto část parametry, které získal.

Pokud je importován textový soubor s oddělovači, upřesní se zde následující parametry:

Textový soubor s oddělovači

  • určí se první a poslední řádek, který bude načten, jestli některý řádek obsahuje hlavičku a případně první a poslední řádek hlavičky
  • určí se oddělovače sloupců zaškrtnutím spínačů jednotlivých typů, případně se zapne "Jiné" a přidají další do vstupního políčka
  • spínač "Posloupnost oddělovačů jako jeden" určuje, jak bude program zacházet s oddělovači bezprostředně následujícími po sobě (a to i s oddělovači různého typu)
  • oddělovače textu specifikují, jestli jsou textové sloupce vymezeny zleva i zprava nějakým znakem
  • oddělovač komentáře určuje znak, od kterého až do konce řádku je obsah souboru ignorován

Tlačítko "Analyzuj oddělovače" umožňuje po změně rozsahu importu znovu analyzovat parametry.

Pokud je importován textový soubor s pevnou šířkou, určí se zde počet a šířka jednotlivých sloupců.

Textový soubor s pevnou šířkou

  • určí se první a poslední řádek, který bude načten, jestli některý řádek obsahuje hlavičku a případně první a poslední řádek hlavičky
  • tlačítkem "Přidej" se přidá sloupec na konec seznamu, tlačítkem "Odstraň" se poslední sloupec odstraní
  • V tabulce "Sloupce v souboru" se zadávají šířky jednotlivých sloupců

Tlačítko "Analyzuj sloupce" umožňuje po změně rozsahu importu znovu analyzovat parametry.

Pokud je importován soubor tabulkového procesoru, určuje se zde pouze první a poslední řádek, který bude načten, jestli některý řádek obsahuje hlavičku a případně první a poslední řádek hlavičky

Soubor tabulkového procesoru

Ve všech případech je možno kontrolovat výsledek v části (4) Vstupní soubor rozdělený na sloupce. Pokud je vše v pořádku, přejde se dále tlačítkem "Další".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.