Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Únosnost základu na neodvodněném podloží

Při neodvodněných podmínkách je možné pro výpočet svislé únosnosti zvolit jeden z těchto postupů:

  • standardní postup
  • dle ČSN 731001 "Základová půda pod plošnými základy" schválené 8.6. 1987
  • dle Indické normy IS:6403-1981 "Code of Practice for Determination of Bearing Capacity of Shallow Foundations" z roku 1981
  • dle EC 7-1 (EN 1997-1:2003) "Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla"
  • dle národní přílohy dánské normy DS/EN 1997-1 DK NA:2013
  • dle španělské normy CTE DB SE-C
  • dle novozélandské normy B1/VM4

Při zohlednění šikmé základové spáry (s vyjímkou španělské normy CTE DB SE-C) se používá navíc součinitelů podle Brinch - Hansena (viz standardní postup).

Při neodvodněných podmínkách proběhne v době výstavby pod plošným základem nejdříve okamžité sedání bez objemových změn, ale za smykových přetváření, a teprve po dokončení výstavby nastává primární a sekundární konsolidace a přetvoření zeminy. Při neodvodněných podmínkách se při stanovení pevnosti projeví vliv neutrálného napětí snížením její pevnosti. Pevnost zeminy vyjadřujeme v tomto případě pomocí totálních hodnot úhlu vnitřního tření φu a totální soudržnosti cu (tyto parametry je možné považovat za minimální pevnosti). V závislosti na stupni konsolidace se pohybuje hodnota totálního úhlu vnitřního tření φu od 0 do φef, totální soudržnost cu má vyšší hodotu než cef.

Vzhledem k tomu, že o neodvodněných podmínkách rozhoduje více vlivů (rychlost přitěžování, propustnost zeminy, stupeň nasycení a stupeň předkonsolidace zeminy), musí o použití totálních parametrů rozhodnout projektant podle konkrétní úlohy a zvážení všech okolností. Obecně lze však konstatovat, že pro zeminy jemnozrnné se zpravidla používají totální charakteristiky.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.