Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tisk a export pohledu

Toto dialogové okno je určeno pro tisk resp. export jednoho nebo více obrázků. Okno lze otevřít třemi způsoby:

  • pro tisk dat na desktopu z ovládacího menu (položky "Soubor", "Tisk pohledu"), nebo tlačítkem na svislé ovládací liště "Výstupy"
  • z dialogového okna "Nový obrázek" stisknutím tlačítka "Tisknout"
  • z dialogového okna "Seznam obrázků" stisknutím tlačítka "Tisknout"

Okno může obsahovat více obrázků najednou (při tisku pro více fází resp. výpočtů) resp. při tisku více obrázků ze seznamu. Každý obrázek se tiskne vždy na jednu stranu. Náhled na obrázky lze měnit pomocí tlačítek na nástrojové liště nebo kolečkem myši.

Dialogové okno se ovládá pomocí ovládací lišty - tisky a exporty, která obsahuje ovládací prvky pro finální úpravu vzhledu stránek (definici záhlaví a zápatí, definici velikosti a okrajů stránky, definici číslování stránek), vlastní tisk a pro případný export dokumentu.

V dolní části dialogového okna se zobrazují aktuální informace (nastavená velikost stránky, aktuální stránka dokumentu a celkový počet stránek dokumentu).

Dialogové okno "Tisk a export pohledu"

Ovládací lišta "Výstupy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.