0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vrt, kopaná sonda

V dialogovém okně "Nová zkouška (vrt)" se zadává název zkoušky, souřadnice zkoušky a svislý posun počátku zkoušky.

Výška počátku zkoušky může být dopočtena automaticky (zkouška byla provedena na úrovni terénu), popř. ji lze zadat.

V záložkách se přidávají do tabulek:

Dialogové okno "Nová zkouška"

Tlačítko "Přidat" (v záložce "Vrstvy") otevírá dialogové okno "Nové vrstvy", ve kterém se zadává mocnost vrstvy (či její hloubka) a zároveň se do vrstvy přiřazuje odpovídající zemina, její vzorek a barva.

Program také nabízí možnost zvolit zeminu již zadanou v této nebo dříve zadané zkoušce.

Dialogové okno "Nové zeminy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.