Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modelování řady

Řada se modeluje jednoduše pokládáním bloků za sebe.

U řady se zadávají:

  • Referenční blok - má význam pro skládání zdi řad na sebe. Nezadává se u první řady.
  • Typ bloků a k nim příslušný odstup řady - popisuje umístění výstupků bloků na dané řadě a určuje tím odstup dalších řad. V případě že jsou v řadě bloky s různými odstupy, je nutné zadat "Jiný odstup" a odstupy se zadávají až při zadání skupin bloků.
  • Skupiny bloků - skupiny bloků jsou zobrazeny v tabulce. Skupiny se řadí za sebou, každý jeden blok navazuje na druhý.

Ukázka možností zadání řady

Zobrazení jednotlivých skupin bloků při editaci řady

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.