Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Tunely a šachty

Programy GEO5 lze úspěšně použít nejen pro výpočty podzemních staveb ale i pro výpočet vlivu tunelování na okolní zástavbu.

Programy na modelování podzemních staveb

Tunely se modelují pomocí metody konečných prvků v programu MKP. Rozšiřující modul MKP-Tunel obsahuje navíc další funkce:

  • zadávání tvaru ostění v samostatném preprocesoru
  • zavedení 3D charakteru ražby relaxačním faktorem
  • zadání zatížení teplotou
  • uvažování bobtnání zeminy
  • uvažování technologického smrštění ostění

Pro výpočet sednutí terénu a rizika poškození budov nad budovaným tunelem je určen program Výrub.

Zatížení a namáhání kruhových svislých šachet lze spočítat programem Šachta.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.