0

GEO5 software

Tunely a šachty

Výpočet tunelů a kolektorů

Základním programem pro výpočet ražených, hloubených i přesypávaných tunelů je program MKP, který umožňuje řešit libovolnou geotechnickou úlohu metodou konečných prvků. Program obsahuje množství lineárních i nelineárních materiálových modelů, pokročilý generátor sítě a také možnosti pro jednoduché modelování nosníkových a kontaktních prvků. Ostění tunelů může být tvořeno jak nosníkovými, tak i plošnými prvky.

GEO5 Software - Výpočet tunelů a kolektorů metodou konečných prvků.

Výpočet tunelů NRTM

Rozšiřující modul MKP Tunel přináší specializované možnosti modelování ražby pomocí Nové rakouské tunelovací metody (NRTM), jako je postupný nárůst pevnosti primárního ostění vlivem stárnutí stříkaného betonu nebo postupné snižování spolupůsobení okolního masivu (tzv. lambda metoda).

Vliv zemětřesení na podzemní stavby lze v rámci plně dynamického výpočtu stanovit v rozšiřujícím modulu MKP Zemětřesení.
Vliv ražby na okolní zástavbu lze také určit analyticky v programu Výrub.
Kromě tvaru poklesové kotliny zde získáme i předpokládané porušení horních staveb vlivem nerovnoměrného sedání.

GEO5 Software - Modelování ražby metodou NRTM.

Výpočet šachet

Výpočet zatížení na kruhové šachty lze provést v programu Šachta. Program stanoví prostorový zemní tlak a určí vnitřní síly v jednotlivých úrovních.

GEO5 Software - Výpočet šachet.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.