0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Stanovení sil v základové spáře

Program ze spočtených sil působících na konstrukci dopočítá celkové svislé (Fv) a vodorovné (Fh) síly, vypočte výsledné síly v základové spáře (normálovou sílu N a posouvající sílu H):

Síly působící v základové spáře

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.