0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" můžeme posoudit spáry mezi jednotlivými bloky zdi. V poli "Spára nad blokem číslo" vybereme příslušnou  spáru a program provede výpočet posouzení. Posouzení se provádí na překlopení a posunutí stejným způsobem jako v posouzení celé zdi - tření mezi bloky a soudržnost materiálu bloků se zadává v rámu "Geometrie".

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

V rámu lze provést více výpočtů pro jednotlivé spáry nad bloky zdi. Lze zadat i různé výpočtové koeficienty jednotlivých sil. Spočtené síly se zobrazují na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků dimenzování.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.