Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dílčí součinitelé

V dialogovém okně "Nastavení" se pro výpočet podle EN 1997 zadávají dílčí součinitelé výpočtu.

V rozbalitelném seznamu "Návrhový přístup" lze zvolit jeden ze tří "Návrhových přístupů". Podle zvoleného návrhového přístupu se ve spodní části dialogového okna zobrazí dílčí součinitele zatížení, materiálu, resp. odporu a kombinační součinitele pro proměnné zatížení.

V sekci dílčích součinitelů redukujících zatížení se zadává také dílčí součinitel upravující zatížení vodou.

Správce nastavení a seznam nastavení obsahují velké množství předdefinovaných nastavení pro jednotlivé země EU - nastavení EN 1997 podle národních příloh (NP). Ve většině zemí je pak určen pouze jeden Návrhový přístup v závislosti na NADu a programu (typu řešené geotechnické úlohy) - pouze pro některé země je předdefinovaných nastavení více.

Program umožňuje zadávat každou sadu dílčích součinitelů čtyřikrát - pro jednotlivé návrhové situace. Program do výpočtu bere součinitele podle zvolené návrhové situace v rámu "Nastavení fáze".

Dialogové okno "Nová Nastavení" - zadání dílčích součinitelů při výpočtu podle EN 1997

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.