Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Meyerhof

Toto řešení vychází z teorie G. G. Meyerhofa. Postup je shodný se standardním postupem, liší se pouze v níže vypsaných součinitelích:

součinitele únosnosti:

součinitele tvaru základu:

pro: φ ≤ 10°

pro: φ > 10°

kde:

součinitele vlivu hloubky založení:

pro: φ = 0°

pro: φ ≠ 0°

součinitele šikmosti zatížení:

kde:

d

-

hloubka základové spáry

b

-

šířka základu

l

-

délka základu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel odklonu výslednice sil od svislé

Literatura:

J.-G. Sieffert and Ch. Bay-Gress: Comparison of European bearing capacity calculation method for shallow foundations, Proc. Instn Civ. Engrs Geotech. Engng, 2000, 143, Apr., 65-74

Braja M. Das: Principles of Geotechnical Engineering, Sixth Edition, Thomson India 2006, ISBN: 978-8131502020

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.