Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Korekční součinitel tuhosti únosné zeminy Rb

Hodnoty tohoto součinitele Rb jsou obecně udávány v závislosti poměru modulů pružnosti zeminy pod pilotou a sečnového modulu deformace okolní zeminy (Eb /Es) a koeficientu tuhosti piloty K a to pro různé poměry délky piloty a průměru piloty (l/d). V programu jsou grafy implementovány v numerické podobě.

Korekční součinitel tuhosti únosné zeminy Rb (L/d = 10)

Korekční součinitel tuhosti únosné zeminy Rb (L/d = 5)

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 90 (figure 5.22).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.